asystent

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

* Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu automatyki i robotyki w języku polskim
lub angielskim.
* Prowadzenie badań naukowych w zakresie automatyki i robotyki
* Współudział w przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych Katedry Systemów
Automatyki.
* Współudział w organizowaniu i rozwijaniu laboratoriów dydaktycznych i naukowych w
Katedrze Systemów Automatyki.