asystent

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Kandydat musi znać zaawansowane algorytmy obliczeniowe automatyki, w tym algorytmy regulacji, przede wszystkim algorytmy regulacji predykcyjnej, musi umieć implementować zaawansowane algorytmy obliczeniowe współczesnej automatyki przy wykorzystaniu mikrokontrolerów oraz sterowników programowalnych różnych producentów, musi znać systemy mikroprocesorowe czasu rzeczywistego, musi znać systemy automatyki SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition) oraz DCS (Distributed Control Systems). Kandydat musi mieć doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz przygotowywania publikacji naukowych z zakresu automatyki.
Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 521, tel. 22-2347397.
Bliższych informacji udziela: Sekretariat Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 521, tel. 22-2347397.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.07.2020 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.