asystent

Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska w Gliwicach

Konkurs na stanowisko asystenta.