asystent

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w grupie pracowników badawczych (w pełnym wymiarze, na czas określony) w ramach nowo utworzonego Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną (LABFAM) kierowanego przez dr hab. Annę Matysiak.

LABFAM jest interdyscyplinarnym centrum badawczym przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego utworzonym dzięki wsparciu finansowemu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W LABFAM realizowany będzie projekt ERC Consolidator Grant pn. ‘Globalization- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility’ (LABFER, PI: A. Matysiak), który rozpocznie się 1.10.2020. W ramach LABFAM badany będzie wpływ zmian na rynku pracy, wywołanych m.in. globalizacją i postępem technologicznym, na funkcjonowanie rodzin w Europie. W szczególności będziemy badać, jak wzrost konkurencyjności i niepewności na rynkach pracy oraz rozwój nowoczesnych technologii komunikowania się i produkcji wpływają na procesy formowania, rozwoju i rozpadu rodzin, podział obowiązków pomiędzy partnerami i jakość życia rodzin. Tematyka ta jest niezwykle aktualna w kontekście zmian zachodzących na rynkach pracy w ostatnich latach a w szczególności w kontekście kryzysu epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-COV-2, który najprawdopodobniej doprowadzi do intensyfikacji zachodzących zmian. Zespół LABFAM z założenia ma składać się z badaczy reprezentujących różne dziedziny naukowe (ekonomia, socjologia, demografia, polityki społeczne, metody ilościowe) zainteresowanych badaniem związków pomiędzy aktywnością zawodową i rodzinną w zależności od uwarunkowań instytucjonalnych, ekonomicznych czy kulturowych.