asystent

Katedra Strategii i Projektowania Biznesu na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej
Politechnika Lubelska