asystent

Wydział Lekarski I
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

stanowisko asystenta w Klinice Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej