asystent

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta – pracownika badawczego w Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych