asystent

Wydział Cybernetyki - Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa
Wojskowa Akademia Techniczna