asystent

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna