asystent

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski