asystent

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

Asystent badawczo-dydaktyczny będzie odpowiedzialny za prowadzenie badań w bioreaktorach enzymatycznych i mikrobiologicznych. Celem będzie otrzymywanie bioproduktów i ich oczyszczanie. Ponadto Asystent będzie odpowiedzialny za opracowywanie nośników leków i monitorowanie kinetyki uwalniania. Zarówno kinetyka uwalniania, jak i kinetyka enzymatyczna i mikrobiologiczna opisywane będą modelami matematycznymi. Asystent będzie odpowiedzialny także za prowadzenie zajęć laboratoryjnych, a po uzyskaniu stopnia doktora, także projektów dla studentów z kierunku Inżynieria Chemiczna i Biotechnologia z zakresu Inżynierii Bioreaktorów i Inżynierii Biomateriałów.
Zadania:
Pozyskiwanie środków na badania naukowe i ich prowadzenie.
Pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń.
Publikowanie w renomowanych czasopismach.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wymagania:
Studia magisterskie na Inżynierii Chemicznej, Biotechnologii, Technologii Chemicznej, Inżynierii Materiałowej. Zrealizowany lub będący na ukończeniu doktorat z obszaru Inżynierii Bioprocesowej, Inżynierii Biomedycznej lub Inżynierii Chemicznej.
Przynajmniej 5 artykułów z IF.