asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu na czas nieokreślony na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.