asystent

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Grupa eksperymentu ATLAS z Katedry Odziaływań i Detekcji Cząstek ma znaczące zobowiązania w obsłudze i modernizacji eksperymentu ATLAS na akceleratorze LHC w CERN. Zadania badawcze wybranego kandydata będą obejmować: dyżury przy obsłudze eksperymentu w CERN, analizę danych i przygotowanie publikacji. Kandydat powinien posiadać bardzo dobre umiejętności programowania jak i zdolności do pracy w zespole. Kandydatowi mogą zostać zlecone przez bezpośredniego przełożonego również inne zadania, niezwiązane z eksperymentem ATLAS. W zakresie pracy dydaktycznej kandydat będzie zobowiązany do prowadzenia ćwiczeń z fizyki i z przedmiotów informatycznych.