asystent

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

K O N K U R S na dwa stanowiska asystenta w zakresie gry na skrzypcach na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy