asystent

Instytut Archeologii UW
Uniwersytet Warszawski

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia z dniem 1 października 2014 r.