asystent

Lekarsko-Stomatologiczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dziekan Wydziału LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO UMED we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na 2 stanowiska ASYSTENTA