asystent

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych