Asystent

Instytut Wokalistyki Jazzowej i Estradowej
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Wokalistyki Jazzowej i Estradowej.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) i posiadają dyplom magistra sztuki w specjalności wokalistyka jazzowa, udokumentowany dorobek artystyczny, aktywność koncertową oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

Nasze wymagania

 • Dyplom magistra sztuki w specjalności wokalistyka jazzowa.
 • Udokumentowany dorobek artystyczny.
 • Aktywność koncertowa.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie.
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania).
 • Uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w specjalności wokalistyka jazzowa.
 • Dokumentacja dorobku artystycznego, aktywności koncertowej oraz doświadczenia w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.
 • Program mini recitalu (4 utwory) do wykonania przed komisją.
 • Oświadczenie stwierdzające, że Akademia Muzyczna w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 • Oświadczenie o niekaralności określonej w art. 113 ustawy (do pobrania).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania).

Załączniki