Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Międzywydziałowa Katedra Gier Komputerowych i Wirtualnej Rzeczywistości
Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu naukowego magistra/y
 • dorobek artystyczny w obszarze dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem grafiki trójwymiarowej
 • doświadczenie w pracy z programem Blender i/lub innymi programami do modelowania 3D

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z indywidualnym przydziałem
 • obowiązki pozadydaktyczne przydzielone przez Dziekana Wydziału oraz Kierownika Katedry
 • prowadzenie cotygodniowych konsultacji dla studentów w wymiarze 1 godz. tygodniowo

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie
 • życiorys zawodowy oraz kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomów ukończenia studiów
 • opis znaczących osiągnięć artystycznych popartych dokumentacją za okres 5 lat
 • oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie w wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu)trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki