asystent

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo – dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Psychologii
Wydziału Nauk Społecznych