Asystent stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 7200 zł brutto/m-c zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

WMIM/SOB/2024/NAWA/DW/1A

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczej w Instytucie Informatyki Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „Metody obliczeniowe do opisywania i analizowania
procesów mutacyjnych w raku” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA),
umowa PPN/PPO/2020/1/00028.

Opis projektu
Głównym celem projektu jest opracowanie nowych modeli, wydajnych algorytmów i narzędzi dla problemów
związanych z procesami mutacyjnymi w nowotworach. Badania w projekcie dotyczą:
● Opracowania metod dla problemów modelowania procesów mutacyjnych w nowotworach;
● Implementacji narzędzi programistycznych;
● Przygotowania i analizy danych z sekwencjonowania DNA.

Nasze wymagania

 • stopień magistra lub doktora w dyscyplinie informatyka, matematyka, bioinformatyka, fizyka lub dyscyplinie pokrewnej;
 • doskonałe przygotowanie w jednej z wyżej wymienionych dyscyplin;
 • dobrą znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobre umiejętności programowania.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy naukowej i przygotowanie w jednym lub kilku z następujących obszarów: biologia obliczeniowa, bioinformatyka, probabilistyczne modele graficzne, uczenie maszynowe lub statystyka.
 • mile widziane będą aplikacje od słuchaczy studiów doktoranckich.

Zakres obowiązków

 • Opracowania metod dla problemów modelowania procesów mutacyjnych w nowotworach;
 • Implementacji narzędzi programistycznych;
 • Przygotowania i analizy danych z sekwencjonowania DNA.

Oferujemy

 • zatrudnieni na pełen etat na czas określony w wymiarze 12 miesięcy rozpoczynający się 1 października 2024 r. (w uzasadnionych przypadkach może być przesunięty o 1 miesiąc)
 • Wynagrodzenie na stanowisku wynosi ok. 7200 zł brutto/m-c.
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi.
 • Wybrani kandydaci będą pracować nad zagadnieniami z zakresu modelowania i analizy danych mutacyjnych w nowotworach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys, który: a. opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata; b. przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (jeśli posiada); c. wskazuje osobę rekomendującą kandydata;
 • list motywacyjny
 • klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu)

Załączniki