Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Toruń
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędne, uzyskane na kierunku logistyka, zarządzanie, ekonomia lub pokrewnym;
– wiedza z zakresu zarządzania logistyką oraz wykorzystania systemów IT w logistyce;
– predyspozycje i gotowość do prowadzenia pracy naukowej;
– biegła znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie co najmniej B2 umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i pracę badawczą;
– gotowość do prowadzenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć z przedmiotów: narzędzia modelowania procesów logistycznych, rachunek decyzyjny w logistyce, systemy informatyczne w logistyce, infrastruktura logistyczna, system wsparcia logistycznego, elektroniczne giełdy usług logistycznych, transport w logistyce, infrastruktura transportu,

Nasze wymagania

Mile widziane

Zakres obowiązków

Oferujemy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

Załączniki