Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Toruń
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędne, uzyskane na kierunku ekonomia lub pokrewnym;
– wiedza z zakresu teorii ekonomii i jej implikacji;
– predyspozycje i gotowość do prowadzenia pracy naukowej, w tym umiejętność pracy w zespole;
– biegła znajomość języków polskiego i angielskiego na poziomie co najmniej B2 umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i pracę badawczą;
– gotowość do prowadzenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć z przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, metodologia nauk ekonomicznych, historia myśli ekonomicznej;
– przygotowanie z zakresu analizy danych statystycznych;
– dodatkowym atutem będą publikacje naukowe w czasopismach/wydawnictwach z listy MEiN, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i udział w k

Nasze wymagania

Zakres obowiązków

Oferujemy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

Załączniki