Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznan
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Asystent w Katedrze Badań Rynku i Usług

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra nauk społecznych
 • znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie certyfikatu C2
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie certyfikatu B2,
 • legitymowanie się dorobkiem naukowym w postaci co najmniej jednego artykułu naukowego w uznanym czasopiśmie. Osiągnięcia naukowe powinny być zbieżne z problematyką naukowo-badawczą Katedry Badań Rynku i Usług
 • dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie wiedzy lub umiejętności, albo szczególnych kwalifikacji istotnych dla działalności badawczej i dydaktycznej
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.).

Mile widziane

 • pożądana znajomość programu komputerowego do analizy danych np. SPSS, Statistica, SAS, Python, R, Atlas.ti

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze zachowań konsumentów, działalności marketingowej przedsiębiorstw i organizacji non-profit, metod badań rynku
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie działalności katedry na studiach pierwszego i drugiego stopnia w szczególności z przedmiotów dotyczących badań rynku, zarządzania usługami, metod ilościowych, marketingu
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Katedry Badań Rynku i Usług, Instytutu Marketingu oraz UEP

Oferujemy

 • CIEKAWĄ PRACĘ
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO
 • SZKOLENIA
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WYBITNYCH LUDZI
 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
 • KARNET SPORTOWY
 • POŻYCZKI
 • ŚWIADCZENIA DLA DZIECI
 • DODATKOWE DNI WOLNE

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • List motywacyjny

Załączniki