Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunkach prowadzonych w Instytucie Sztuk Wizualnych (Sztuki plastyczne, Visual Arts, Wzornictwo, Design, Design społeczny, Grafika), opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Instytutu. Asystent zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Nasze wymagania

 • 1) tytuł zawodowy magistra sztuki – ukończone studia kierunkowe w zakresie rzeźby w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • 2) dokumentowany dorobek artystyczny w obszarze rzeźby figuratywnej i rysunku w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym udział w krajowych i międzynarodowych wystawach, posiadane nagrody, wyróżnienia w konkursach rzeźbiarskich;
 • 3) realizacje rzeźby pomnikowej, udostępnione w przestrzeni publicznej;
 • 4) gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu rzeźby, rysunku, intermediów;
 • 5) biegła znajomość języka angielskiego, pozwalającą na prowadzenie zajęć ze studentami obcokrajowcami.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • realizowanie działalności naukowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisku asystenta
 • 2) CV;
 • 3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 • 4) Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • 5) Wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe) lub artystycznych.

Załączniki