Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Świętokrzyska
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością.

Nasze wymagania

 • Posiadanie dyplomu mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka,
 • Sprecyzowany indywidualny plan badawczy zawierający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej zaaprobowany przez pracownika naukowego ze stopniem doktora hab. lub tytułem profesora
 • Znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2), biegła znajomość języka polskiego

Mile widziane

 • Zamiłowanie do pracy dydaktycznej
 • Umiejętność pracy zespołowej

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej
 • Kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
 • Życiorys (CV), kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz opis indywidualnego planu badawczego
 • Informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • Oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.