Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 • Miejsce: Nysa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Asystent – stanowisko dydaktyczne.
Nr postępowania: DSO 10/08/2023

Nasze wymagania

 • 1. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • 2. tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa,
 • 3. specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego i pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
 • 4. przygotowanie z zakresu dydaktyki medycznej, w tym z zakresu symulacji medycznej,
 • 4. co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki oraz doświadczenie w pracy pielęgniarki opieki paliatywnej i pielęgniarki rodzinnej,,
 • 6. doświadczenie w nauczaniu pielęgniarstwa w ciągu ostatnich dwóch lat,
 • 7. wymóg zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem zajęć.
 • 2. Prowadzenie działalności naukowej z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych.
 • 3. Udział w pracach organizacyjnych dotyczących procesu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.
 • 4. Promotorstwo prac licencjackich, zapewnienie opieki merytorycznej studentom na każdym etapie przygotowania pracy dyplomowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do JM Rektora PANS w Nysie (ze wskazaniem numeru postępowania),
 • 2. życiorys zawodowy,
 • 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • 4. dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,
 • 5. wykaz publikacji naukowych,
 • 6. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,
 • 7. oświadczenie, że PANS w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki