Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 • Miejsce: Nysa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Asystent – stanowisko dydaktyczne.
Nr postępowania: DSO 12/08/2023

Nasze wymagania

 • 1. tytuł lekarza medycyny,
 • 2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • 3. posiadanie specjalizacji lub specjalizacja z radiologii w trakcie,
 • 4. przygotowanie z zakresu dydaktyki medycznej na kierunkach medycznych,
 • 5. co najmniej roczny staż pracy w zawodzie lekarza,
 • 6. publikowanie prac naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • 7. wymóg zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem zajęć.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do JM Rektora PANS w Nysie (ze wskazaniem numeru postępowania),
 • 2. życiorys zawodowy,
 • 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • 4. dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,
 • 5. wykaz publikacji naukowych,
 • 6. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,
 • 7. oświadczenie, że PANS w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki