Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Zadania i rola w zespole:
– prowadzenie badań naukowych oraz udokumentowanie ich w czasopismach naukowych,
– pozyskiwanie funduszy na badania naukowe,
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu technologii maszyn i inżynierii mechanicznej,
– obsługa wysokospecjalistycznej aparatury badawczej.

Nasze wymagania

 • Dyplom magistra uzyskany na kierunku inżynieria mechaniczna lub inżynieria materiałowa.
 • Dorobek naukowy w postaci artykułów w czsopismach z listy JCR (minimum 2).
 • Doświadczenie w przygotowaniu wnisoków o granty badawcze.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej B2).
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • Udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęż dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
 • Prowadzenie laboratoriów.

Oferujemy

 • Rozwój naukowy.
 • Praca w międzynarodowym zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podnie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. Nauki Politechniki Gdańskiej.
 • Dyplom magistra uzyskany na kierunku inżynieria mechaniczna lub inżynieria materiałowa.
 • Kwestionariusz osobowy i CV.
 • Wykaz osiągnięć naukowych.

Załączniki