Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Humanistyczno - Medyczny
Akademia Zamojska
 • Miejsce: Zamość
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Szczegóły konkursu w załączniku.
Wzory wymaganych oświadczeń i klauzul dostępne są pod adresem:
http://bip.akademiazamojska.edu.pl/media/uploads/attach/2023-08//1300_konkurs-nr-3-na-stanowisko-asystenta-w-ihm.zip

Nasze wymagania

 • posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra socjologii,
 • posiadać co najmniej 5 letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • posiadać znajomość języków obcych,
 • posiadać znaczne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne: aktywny udział w konferencjach naukowych, publikacje,
 • posiadać doświadczenie w realizacji grantów oraz projektów naukowych,
 • posiadać doświadczenie w organizacji wydarzeń o charakterze naukowym,
 • posiadać zamiłowanie do pracy dydaktycznej, dyspozycyjność, kreatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizacyjne.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni;
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych;
 • wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora Akademii Zamojskiej,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów, kursów, szkoleń, itp.
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w pracy nauczyciela akademickiego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych oraz publikacji,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: wzór w załączeniu,
 • CV,
 • oświadczenie zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r. poz. 742): wzór oświadczenia w załączeniu,
 • oświadczenie, że Akademia Zamojska będzie od momentu zatrudnienia podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r., poz. 742): wzór oświadczenia w załączeniu,
 • Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: wzór w załączeniu.

Załączniki