Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej
 • koncepcja pracy dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • nagrody, referencje z instytucji publicznych potwierdzające czynny udział kandydata w przedsięwzięciach na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa
 • znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć
 • organizowania konferencji
 • konsultacje dla studentów

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze
 • różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy
 • świadczenia socjalne
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni)
 • klauzula informacyjna dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy)
 • 8. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych