Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Miejsce: Gdansk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG poszukuje specjalisty w dziedzinie języka szwedzkiego na stanowisko asystenta dydaktycznego. Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie na kierunku filologia szwedzka lub kierunku pokrewnym. Powinien wykazywać się znajomością języka szwedzkiego na poziomie C2 , a ponadto mieć : doświadczenie w nauczaniu języka szwedzkiego jako obcego na poziomie akademickim oraz doświadczenie w realizowaniu zadań organizacyjnych typowych dla ośrodków akademickich.

Nasze wymagania

  • ukończone studia magisterskie na filologii szwedzkiej lub na kierunkach pokrewnych;
  • bardzo dobra znajomos c języka szwedzkiego (wymagane kompetencje językowe na poziomie C2);

Zakres obowiązków

  • Dydaktyka akademicka

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr),
  • kopia dyplomu magistra,

Załączniki