Asystent stanowisko badawcze

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Nanofotoniki w Instytucie Fizyki na WFAiIS w ramach Centrum Doskonałości w obszarze badawczym „ Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”, kierowanym przez prof. dr. hab. Sebastiana Maćkowskiego

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra z fizyki, biofizyki, fizyki technicznej, lub w dyscyplinie pokrewnej
 • Doświadczenie w badaniach optycznych materiałów będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • rozbudowa układu mikroskopowego pod kątem włączenia kontroli polaryzacji
 • prowadzenie badań w zakresie mikroskopii fluorescencyjnej nanostruktur hybrydowych zawierających nanocząstki metaliczne
 • przygotowywanie prezentacji

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i liczby stron)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu
 • list motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK)

Załączniki