Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Elektryczny
Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera, absolwent wyższej uczelni kierunku związanego z elektroniką, telekomunikacją bądź informatyką.
 • oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w UMG, jako podstawowym miejscu pracy
 • w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1

Mile widziane

 • doświadczenie dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydatktycznych dla studentów

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie do JM Rektora,
 • 2. życiorys,
 • 3. kwestionariusz osobowy,
 • 4. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • 5. oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w UMG, jako podstawowym miejscu pracy,
 • 6. w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Załączniki