Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

Nasze wymagania

 • • co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny
 • • umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;
 • • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Zakres obowiązków

 • • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć seminaryjnych i klinicznych
 • • Prowadzenie zajęć klinicznych ze studentami z przedmiotów propedeutyka chirurgii i chirurgii ogólnej i kolorektalnej
 • • Prowadzenie seminariów ze studentami i przygotowywanie materiałów do pracy koła chirurgicznego
 • • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
 • • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • • możliwość rozwoju zawodowego;
 • • atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • • życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji
 • • życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych
 • • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych
 • • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności
 • • oświadczenie o niekaralności
 • • oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie
 • • deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki