Asystent stanowisko badawcze

Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Praca będzie polegać na izolowaniu DNA i RNA z próbek środowiskowych i materiału ludzkiego, sekwencjonowaniu nowej generacji (metabarcoding, shotgun), analizach genetycznych, analizach polimorfizmów człowieka i ich związków z określoną cechą bądź chorobą, analizach bioróżnorodności bakterii, grzybów, bezkręgowców
i kręgowców w różnych środowiskach.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych uznawany w Polsce,
 • 500 punktów z publikacji ≥ 100 pkt MEiN,
 • Doświadczenie w przygotowaniu bibliotek DNA/RNA bakteryjnego, grzybowego, zwierzęcego i roślinnego, sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS) na platformach MiSeq i NovaSeq illumina, Inc. i w analizie wyników sekwencjonowania,
 • biegłoć w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz umiejętności w organizacji zakupów odczynników do badań.

Mile widziane

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętności komunikacji,

Zakres obowiązków

 • zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - art. 115
 • Pracownik będzie zobowiązany do pisania i publikowania artykułów w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach z listy JCR oraz będzie zaangażowany w działalność promocyjną Wydziału BiOŚ (warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, festyny naukowe i inne)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera),
 • kopię dyplomu doktorskiego