Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Badania: Udział w pracach badawczych i w projektach naukowych realizowanych w zakresie działalności Wydziału Oceanografii i Geografii. Wykonywanie, w ramach badań, pomiarów właściwości fizycznych wody morskiej oraz opracowywanie i analiza uzyskanych danych.

Dydaktyka: Prowadzenie zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych oraz ćwiczeń w morzu według programu obowiązującego na kierunku Oceanografia. Ponadto oczekuje się, że kandydat będzie samodzielnie dbał o merytoryczną treść sylabusów, a także przygotowywał materiały i wytyczne do ich realizacji. Aktywnie również włączy się w organizację i współuczestnictwo w różnorodnych formach promujących działalność Wydziału Oceanografii i Geografii, np.: pikniki naukowe, dni otwarte itd.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: ukończone studia magisterskie w zakresie oceanografii lub nauk fizycznych,
 • doświadczenie: predyspozycje do prowadzenia wystąpień konferencyjnych, warsztatów, dni otwartych uczelni itd.,
 • umiejętności: samodzielne prowadzenie badań terenowych,
 • umiejętności: posługiwanie się oprogramowaniem w zakresie analizy danych (np. ArcGIS PRO, QGIS, Surfer, Statistica) oraz stosowanie zaawansowanych metod wizualizacji danych,
 • umiejętności: dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Mile widziane

 • doświadczenie: mile widziana jest umiejętność nauczania akademickiego,
 • doświadczenie: mile widziane udokumentowane osiągnięcia naukowe i zainteresowania badawcze w zakresie badań środowiskowych - dorobek publikacyjny oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych,
 • prowadzenie działalności naukowej,
 • publikowanie i prezentowanie wyników prowadzonych badań,
 • udział w działalności organizacyjnej Katedry.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podania o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie: https://oig.ug.edu.pl/wydzial/oferty-pracy),
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • dokumenty poświadczające doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,
 • opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,
 • oświadczenia o czynnej znajomości języka angielskiego,
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki