Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

asystent dydaktyczny w Zakładzie Biologii Medycznej

Nasze wymagania

 • Ukończone studia wyższe na kierunku biologia (i kierunki pochodne), farmacja lub analityka medyczna
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz znajomość zasad GLP (good laboratory practice)

Zakres obowiązków

 • Obowiązki zgodne z zawartą umową

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane Rektora
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • Oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (zał. nr 5 – do pobrania na stronie internetowej

Załączniki