Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na stanowisko
Asystent dydaktyczny
w Zakładzie Medycyny Nuklearnej
Wydział Lekarski
nr ref. AO/1220 – 92/2023

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra elektroradiologii,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku elektroradiologia
 • doświadczenie w pracy w zakładzie medycyny nuklearnej

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) - jeśli dotyczy

Załączniki