Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 3605 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Kandydat/ Kandydatka na stanowisko asystenta w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powinien/powinna posiadać doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w prowadzeniu zajęć z zakresu literaturoznawstwa (literatura angielska), a także Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (szczególnie pisanie akademickie).
Kandydat/Kandydatka powinien/powinna wykazać się dorobkiem naukowym w zakresie wiedzy o literaturze angielskiej, udokumentowanym publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi. Wskazane jest doświadczenie dotyczące działań organizacyjnych i popularyzatorskich.

Nasze wymagania

 • tytuł magistra filologii angielskiej
 • dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwo, potwierdzony publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie literaturoznawstwa (literatura angielska)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (w szczególności pisanie akademickie)
 • udokumentowana aktywność organizacyjna

Zakres obowiązków

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Oferujemy

 • Wynagrodzenie dla stanowiska: 3605 PLN

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 • Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki