Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Klinika Pediatrii i Endokrynologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na stanowisko
Asystent badawczo-dydaktyczny
w Klinice Pediatrii i Endokrynologii
Wydział Lekarski
nr ref. AO/1220 – 79/2023

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy lekarza lub magistra biologii
 • 2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • 3. doświadczenie w wykonywaniu pomiarów rozwoju fizycznego dzieci
 • 4. biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • 1. stopień naukowy doktora nauk medycznych i/lub nauk o zdrowiu
 • 2. zainteresowanie pracą naukową w zakresie antropologii klinicznej (opublikowane lub w trakcie publikacji prace z ww. zakresu)

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) - jeśli dotyczy. UWAGA! Pracowników WUM prosimy o przesyłanie wyłącznie dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 4.

Załączniki