Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej i artystycznej w dyscyplinie sztuk muzycznych, w tym:
– pozyskiwania środków na badania naukowe,
– publikowania wyników badań w czasopismach dedykowanych dyscyplinie: sztuki muzyczne,
– organizowania projektów artystycznych o ogólnopolskim i międzynarodowym prestiżu
– emisji, nagrań i realizacji płyt CD.

Ponadto, do obowiązków kandydata należało będzie aktywne branie udziału w działalności naukowej jednostki, w tym związane z nadawaniem stopni naukowych. Działalność dydaktyczna w wymiarze 240 godzin pensum rocznie odbywać się będzie w ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia.

Nasze wymagania

 • Posiadanie dyplomu studiów magisterskich na kierunku reżyseria dźwięku;
 • Udokumentowany dorobek naukowy i artystyczny z okresu ostatnich 5 lat;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Podstawowe miejsce pracy oraz zadeklarowanie 100% udziału w naukach o sztuce.
 • Dodatkowe umiejętności z zakresu multimediów;

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć z zakresu realizacji dźwięku.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisko asystenta.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Odpis dyplomu magistra.
 • Życiorys zawodowy.
 • Wykaz publikacji
 • Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.
 • Oświadczenie kandydata, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy