Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
w Katedrze Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej w Zakładzie Diagnoz Środowisk Wychowawczych

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu magistra w dziedzinie nauk społecznych
 • dobra znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami

Mile widziane

 • mile widziane kompetencje diagnostyczno-metodyczne oraz doświadczenie praktyczne w tym zakresie

Zakres obowiązków

 • w/g Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r. załącznik nr 4

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Kwestionariusz osobowy, (formularze dostępne na stronie Uniwersytetu www.uwb.edu.pl)
 • Życiorys naukowy z uwzględnieniem dorobku naukowego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 • Oświadczenie o spełnieniu warunki określone w Ustawie Prawo szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku
 • dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje/kompetencje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO