Asystent stanowisko dydaktyczne

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Zatrudnienie dotyczy prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach wyższych kierunku architektura w zakresie przedmiotów z architektury, projektowania urbanistycznego

Nasze wymagania

  • Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych: - tytuł magistra w dyscyplinie architektura i urbanistyka, - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, - mile widziane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu architektury, urbanistyki, - znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami, w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami, - mile widziana znajomość dodatkowych języków obcych np.: włoskiego, niemieckiego w stopniu umożliwiającym komunikację na poziomie akademickim.

Zakres obowiązków

  • 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym 2. opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów 3. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie przez studentów zakładanych efektów uczenia się 4. sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych oraz recenzowanie prac 5. prowadzenie konsultacji dla studentów 6. praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań 7. uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp. 8. troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 9. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych 10. wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych: - tytuł magistra w dyscyplinie architektura i urbanistyka, - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, - mile widziane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu architektury, urbanistyki, - znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami, w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami, - mile widziana znajomość dodatkowych języków obcych np.: włoskiego, niemieckiego w stopniu umożliwiającym komunikację na poziomie akademickim.

Załączniki