asystent

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego powinien posiadać:
• tytuł zawodowy lekarza
• specjalizacja z zakresu chirurgii lub w trakcie specjalizacji,
• kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
• biegła znajomość języka angielskiego