Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Nawigacyjny
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nasze wymagania

  • 1. Ukończone studia I stopnia na kierunku „Nawigacja” 2. Ukończone studia II stopnia na kierunku „Nawigacja” 3. Biegła znajomość języka angielskiego 4. Biegła znajomość języka polskiego (zajęcia prowadzone w języku polskim) 5. Dyplom morski na poziomie operacyjnym z praktyką morską do uzyskania dyplomu na poziomie zarządzania 6. Doświadczenie na statkach obsługujących farmy wiatrowe (CTV, ERRV)

Zakres obowiązków

  • 1. Ukończone studia I stopnia na kierunku „Nawigacja” 2. Ukończone studia II stopnia na kierunku „Nawigacja” 3. Biegła znajomość języka angielskiego 4. Biegła znajomość języka polskiego (zajęcia prowadzone w języku polskim) 5. Dyplom morski na poziomie operacyjnym z praktyką morską do uzyskania dyplomu na poziomie zarządzania 6. Doświadczenie na statkach obsługujących farmy wiatrowe (CTV, ERRV)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub uwierzytelnione kopie (do wglądu) 2. informacje o przebiegu pracy zawodowej 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia pracy na ww. stanowisku 4. w przypadku udostępnienia danych osobowych, w których zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach 5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Załączniki