Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadziła badania naukowe z zakresu biologii molekularnej, komórkowej i immunologii oraz będzie wykonywała obowiązki dydaktyczne.

Nasze wymagania

 • Uzyskany tytuł co najmniej magistra na kierunku: biologia, biotechnologia lub pokrewnym
 • Bardzo silna motywacja do pracy naukowej.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej i/lub komórkowej jest absolutnie konieczne.
 • Doświadczenie w pracach ze zwierzętami laboratoryjnymi

Mile widziane

 • Mile widziane współautorstwo w opublikowanych pracach naukowych w czasopismach z listy MEiN i w patentach.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych z zakresu biologii molekularnej, komórkowej i immunologii
 • obowiązki dydaktyczne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Deklaracja przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem
 • 2. Życiorys i kwestionariusz osobowy z określeniem posiadanych przez kandydata praktycznych umiejętności technik laboratoryjnych
 • 3. Kopie dyplomów
 • 4. Informacja o dorobku naukowym, wraz z wykazem publikacji
 • 5. Deklaracja wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku wygrania konkursu
 • 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.

Załączniki