Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inzynierii Zarządzania
Politechnika Białostocka
 • Miejsce: Bialystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
w grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Numer sprawy: WIZ.110.11.2023

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej.

Nasze wymagania

 • 1) podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
 • 2) kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 3) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (dziedzina nauki społeczne; dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości; subdyscyplina zarządzanie finansami i rachunkowość);
 • 4) autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* wraz z wykazem publikacji;
 • 5) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 6) dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych; 7) (inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie).
 • 7) oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie/nie będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • 8) zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych

Mile widziane

 • inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie działalności badawczej i naukowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • 2) kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów
 • 3) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (dziedzina nauki społeczne; dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości; subdyscyplina zarządzanie finansami i rachunkowość);
 • 4) autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* wraz z wykazem publikacji;
 • 5) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów
 • 6) dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • 7) (inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie).

Załączniki