Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka wyposażona jest w wysokorozdzielczy spektrometr mas Synapt G2-Si HDMS z kwadrupolem, modułową komorą kolizyjną (TriWaweTM) i technologią analizy czasu przelotu (TOF) sprzężony z systemami ultraefektywnej chromatografii cieczowej (ACQUITY UPLC I-Class System) i gazowej (Agilent 7890A GC) wraz z oprogramowaniem Progenesis QI umożliwiającym jakościowe i ilościowe opracowywanie zebranych przebiegów analitycznych w dziedzinie metabolomiki i identyfikacji metabolitów. Ta nowoczesna aparatura dedykowana jest innowacyjnym badaniom z zakresu nauk o żywieniu człowieka i o zdrowiu. Badania te opierają się na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii analitycznych. Zamiast badania pojedynczych statycznych biomarkerów są one ukierunkowane na identyfikację licznych wskaźników kompleksowo opisujących procesy zachodzące w organizmie oraz na poszukiwanie wczesnych i prognostycznych markerów efektywności interwencji żywieniowych.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora z jednego z wymienionych kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, biologia, diagnostyka laboratoryjna
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie i brak przeciwwskazań do pracy w laboratorium analitycznym
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych

Mile widziane

 • uprawnienia do pobierania materiału biologicznego, doświadczenie z zakresu wykorzystania chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas. Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • uczestnictwo w realizacji projektów naukowych realizowanych w Pracowni Badania Metabolizmu Człowieka (analizy laboratoryjne, zbieranie materiału biologicznego itp.)
 • działalność naukowa związana z aplikowaniem o projekty naukowe, przygotowywanie publikacji
 • pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem chromatografii i spektrometrii mas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • listy rekomendacyjne
 • kopie dyplomów, certyfikatów
 • referencje od pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac