Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
asystenta dydaktycznego
w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Wydziale Mechanicznym
Wymiar etatu: pełny 1/1
Liczba dostępnych stanowisk: 2
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy/czas nieokreślony
Reprezentowana dyscyplina naukowa inżynieria mechaniczna (dotyczy stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych)

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magister inżynier lub magister w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub fizyka, lub innej pokrewnej,
 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie metrologii współrzędnościowej,
 • płynna znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownymi certyfikatami),
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • znajomość oprogramowań metrologicznych: MountainsMap, Calypso
 • świadectwo ukończenia studium pedagogicznego dla nauczycieli akademickich lub zobowiązanie rozpoczęcia studium po zatrudnieniu
 • cechy osobiste: komunikatywność, samodzielność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć ze studentami w zakresie określonym w Regulaminie Pracy PK,
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych,
 • prowadzenie konsultacji ze studentami.
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych,
 • aktywny udział w pracach organizacyjnych Laboratorium i Wydziału,
 • organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni,
 • • wykonywanie prac zleconych przez przełożonego zgodnie z potrzebami laboratorium.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • kserokopie dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów, poświadczających wykształcenie oraz umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów,
 • wykaz osiągnięć i publikacji naukowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeżeli posiada).